ENERGILOTSEN - ALTERNATIV ENERGI

Category Archives

4 Articles

Solceller – då alternativ energi – nu primär energi

by admin 0 Comments

Historiskt sett så har alltid solceller och solenergi, samt andra förnybara energikällor setts som alternativ energi. Nu verkar vi dock se ett skifte där dessa förnybara energikällor blir vår primära energikälla, medan fossila bränslen blir allt mer alternativa.

Visst, vi har fortfarande en lång väg att gå innan solceller och andra förnybara energikällor ersätter de fossila bränslena helt. Vi har i alla fall börjat att se ett märkbart skifte där allt fler företag, industrier och hushåll väljer att använda sig utav solenergi istället för gas, olja, kol eller kärnkraft.

installera solceller

Till och med i vissa delstater i USA som är kända för sin olja har idag börjat få en allt mer positiv inställning till förnybara energikällor. Under föregående vecka lästa jag bland annat att man i Texas börjat att investera allt mer i solceller. Även om de fortfarande producerar mycket olja och andra fossila bränslen så är det i alla fall ett stort steg framåt. Något jag också läste i en separat artikel var att även Dubai och andra städer i Förenade Arabemiraten börjat att investera häftigt i solceller. De har redan byggt den största solenergiparken i världen.

Vi kan också se denna förändring bland de svenska hushållen, men även bland hushåll runt om i Europa och världen. Allt fler väljer nämligen att installera solceller på sitt tak och använda sig utav grön el som solenergin ger dem.

Personligen tror jag att vi bara sett början av denna utveckling och förhoppningsvis dröjer det inte länge innan solceller och andra förnybara energikällor är vår enda primära energikälla.

Vad tycker du om solceller och solenergi? Tror du att de kommer att bli vår enda primära energikälla och när kommer detta då ske? Vilka för och nackdelar skulle detta kunna innebära? Lämna gärna dina åsikter i vårt kommentarsfält.

”Vindträd” driver utveckling framåt

by admin 0 Comments
”Vindträd” driver utveckling framåt

För några månader sedan planterade man i Paris ut ”vindträd” men dessa träd skiljer sig från andra träd. De är nämligen utrustade med små turbiner istället för blad. Dessa samlar vind istället och trädet producerar el.

Vind- och solkraft är de snabbast växande energiformerna och beroende på var man bor så är kanske vindkraft den intressantare formen av dem. Solen skinner inte varje dag och på vinterhalvåret kanske det bara rör sig om några timmar. Då är vind intressantare.

Traditionellt har vindenergin sökt sig till de kraftigaste vindarna och byggt stora turbiner för att få energi. Det unika med de franska vindträden är att de lyckas göra energi av svagare vindar på ett effektivt sätt. Ner mot 8 km/h jämfört med större turbiner som ofta behöver en vindhastighet upp mot 32 km/h.

Företaget som står bakom vindträdet heter New Wind och de hoppas att det ska bli ett alternativ till solceller. Något som husägare kan sätta upp på sin tomt. Ett vindträd kan i nuläget producera upp till 2 400 kWh per år.

Sedan lanseringen har beställningarna på vindträden börjat komma in och främst är det europeiska företag som har hört av sig hittills. Det är också den gruppen som företaget främst riktar sig mot just nu. Trädet är i nuläget inte avsett för hushållsbruk. Det är stort och dyrt, vilket gör att det kommer att ha svårt att konkurrera med solkraften för mindre hushåll. Det finns däremot inget som säger att det inte kommer att förändras i framtiden. Precis som med solkraftens utvecklingen de senaste åren så kan motsvarande utveckling kanske ske inom vindkraften. Tänk om det kunde bli ett verkligt alternativ till solkraften för alla oss som inte har ett jämnt flöde på soltimmarna. 

Vad tycker och tror du om trädet och vindkraftens framtid? Kommer de komplettera varandra? Lämna gärna en kommentar.

Producenterna av miljövänlig el är hoppfulla trots Trump

by admin 0 Comments
Producenterna av miljövänlig el är hoppfulla trots Trump

Nyligen slopade Donald Trump en mängd regler kring kolproduktionen eftersom han i enlighet med sina vallöften lovade att se till att kolarbetarna skulle kunna arbeta igen. I samband med det visade det sig att den miljövänliga elproduktionen sysselsätter fler människor än kolkraften. Så trots Trumps tillkännagivande så är inte vind- och solkraftsproducenterna särskilt oroliga.

Efter Barack Obamas satsning på miljövänlig produktion så har utvecklingen av förnybar energi kommit igång ordentligt. Det har bland annat skett i form av skattelättnader för olika producenter. Idag finns en mängd solfarmer i sydvästra USA som producerar en stor mängd energi. Produktionen har också haft ett starkt stöd av kongressen liksom en mängd olika delstater.

Då kostnaderna för den rena elen har sjunkit så tror många elproducenter att de kommer att kunna konkurrera med lägre priser än kolproduktionen, om den nu kommer igång igen. Egentligen är frågan om kolet har några ljusa framtidsutsikter  alls, oavsett om Trump är president eller inte. Vem vill egentligen satsa på kol? Vem tror att det är en vettig investering inför framtiden? ”Solen kommer att skina många år till, men hur länge kan man gräva upp kol?” Så uttryckte min elektrikervän det, eftersom utveckligen för elproduktionen ser ungefär likadan ut i Sverige.

Under sin valkampanj försökte Trump tilltala alla de människor som blivit arbetslösa i samband med den minskade kolproduktionen. Dessa tilltalades givetvis av uttalanden som att solenergi är en ”oprövad teknik”. Men samtidigt som kolarbetarna blivit arbetslösa så sysselsattes tusentals andra människor av den nya rena elen och nu har förhoppningsvis övergången till ren energi gått så långt att den är både ostoppbar och konkurrenskraftig. Övergången till ren el har även startat i traditionellt republikanska delstater som Wyoming, Oklahoma och Texas.

Innan 2009 fanns inga solfarmer i USA, idag finns tretton stycken, plus 4 vindkraftverk. 2015 stod förnybara energikällor för 10 procent av den totala amerikanska energikonsumtionen och cirka 13 procent av elproduktionen. Marknadsandelarna lär dessutom fortsätta att stiga de närmsta åren.

Nyheter kring bioenergi

by admin 0 Comments
Nyheter kring bioenergi

Och här kommer en liten nyhetsuppdatering från din bästa vän – bioenergin.

Vi börjar med ett nytt spännande EU-projekt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har nämligen fått i uppdrag att försöka effektivisera etanoltillverkningen och utvinningen av halm. För att kunna göra det måste man blir bättre på att separera ligninet. Anledningen till att man vill utveckla detta är att halm är en enorm vanlig biprodukt från jordbruket, över hela Europa.

En annan intressant miljösatsning som precis dragit igång är den i Skövde. Där har Skövde värmeverk AB investerat 376 miljoner kronor i ett nytt kraftvärmeverk. Tanken är att värmeverket ska ta hand om flis och bark från företag och personer i omgivningen. Skövde är omgivet av en mängd olika skogsbolag, flis och bark är en stor biprodukt av deras verksamhet. Kraftvärmeverkets nya panna ingår dessutom i ett cirkulärt system som knapp lämnar något fossilt avtryck alls. Man tar vad man ger, så att säga. Den nya pannan ska kunna hantera ner till tre minusgrader innan man går över till bioolja.

Det Skövde kraftvärmeverk är inne på är också i enlighet med den senaste trenden. Där fler och fler kraftvärmeverk övergår från fossil olja till bioolja. Det är vad som behövs när det blir riktigt kallt. I annat fall brukar det räcka med att elda returflis, torv och hushållssopor. Åtgången av olja brukar ligga på tio procent ungefär och nu när allt fler övergår till bioolja så blir resultatet ett jättelyft för kraftvärmeverken. Biolojan är också skattebefriad eftersom den är förnybar och avger därmed inte några farliga utsläpp. Initialt kostar omläggningen från det ena till det andra en del. Men i slutändan är det lönsamt, både för miljön och förhoppningsvis plånboken. Men redan innan omläggningen från den ena oljan till den andra har många kraftvärmeverk i Sverige lyckats få ner nivåerna på utsläppen. I år räknar verket i Karlskoga med att släppa ut 74 840 ton mindre fossil koldioxid jämfört med för några år sedan. Det är dessutom innan övergången till bioolja.