ENERGILOTSEN - ALTERNATIV ENERGI

Producenterna av miljövänlig el är hoppfulla trots Trump

by admin 0 Comments
Producenterna av miljövänlig el är hoppfulla trots Trump

Nyligen slopade Donald Trump en mängd regler kring kolproduktionen eftersom han i enlighet med sina vallöften lovade att se till att kolarbetarna skulle kunna arbeta igen. I samband med det visade det sig att den miljövänliga elproduktionen sysselsätter fler människor än kolkraften. Så trots Trumps tillkännagivande så är inte vind- och solkraftsproducenterna särskilt oroliga.

Efter Barack Obamas satsning på miljövänlig produktion så har utvecklingen av förnybar energi kommit igång ordentligt. Det har bland annat skett i form av skattelättnader för olika producenter. Idag finns en mängd solfarmer i sydvästra USA som producerar en stor mängd energi. Produktionen har också haft ett starkt stöd av kongressen liksom en mängd olika delstater.

Då kostnaderna för den rena elen har sjunkit så tror många elproducenter att de kommer att kunna konkurrera med lägre priser än kolproduktionen, om den nu kommer igång igen. Egentligen är frågan om kolet har några ljusa framtidsutsikter  alls, oavsett om Trump är president eller inte. Vem vill egentligen satsa på kol? Vem tror att det är en vettig investering inför framtiden? ”Solen kommer att skina många år till, men hur länge kan man gräva upp kol?” Så uttryckte min elektrikervän det, eftersom utveckligen för elproduktionen ser ungefär likadan ut i Sverige.

Under sin valkampanj försökte Trump tilltala alla de människor som blivit arbetslösa i samband med den minskade kolproduktionen. Dessa tilltalades givetvis av uttalanden som att solenergi är en ”oprövad teknik”. Men samtidigt som kolarbetarna blivit arbetslösa så sysselsattes tusentals andra människor av den nya rena elen och nu har förhoppningsvis övergången till ren energi gått så långt att den är både ostoppbar och konkurrenskraftig. Övergången till ren el har även startat i traditionellt republikanska delstater som Wyoming, Oklahoma och Texas.

Innan 2009 fanns inga solfarmer i USA, idag finns tretton stycken, plus 4 vindkraftverk. 2015 stod förnybara energikällor för 10 procent av den totala amerikanska energikonsumtionen och cirka 13 procent av elproduktionen. Marknadsandelarna lär dessutom fortsätta att stiga de närmsta åren.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

sexton − sexton =