ENERGILOTSEN - ALTERNATIV ENERGI

Solceller – då alternativ energi – nu primär energi

by admin 0 Comments

Historiskt sett så har alltid solceller och solenergi, samt andra förnybara energikällor setts som alternativ energi. Nu verkar vi dock se ett skifte där dessa förnybara energikällor blir vår primära energikälla, medan fossila bränslen blir allt mer alternativa.

Visst, vi har fortfarande en lång väg att gå innan solceller och andra förnybara energikällor ersätter de fossila bränslena helt. Vi har i alla fall börjat att se ett märkbart skifte där allt fler företag, industrier och hushåll väljer att använda sig utav solenergi istället för gas, olja, kol eller kärnkraft.

installera solceller

Till och med i vissa delstater i USA som är kända för sin olja har idag börjat få en allt mer positiv inställning till förnybara energikällor. Under föregående vecka lästa jag bland annat att man i Texas börjat att investera allt mer i solceller. Även om de fortfarande producerar mycket olja och andra fossila bränslen så är det i alla fall ett stort steg framåt. Något jag också läste i en separat artikel var att även Dubai och andra städer i Förenade Arabemiraten börjat att investera häftigt i solceller. De har redan byggt den största solenergiparken i världen.

Vi kan också se denna förändring bland de svenska hushållen, men även bland hushåll runt om i Europa och världen. Allt fler väljer nämligen att installera solceller på sitt tak och använda sig utav grön el som solenergin ger dem.

Personligen tror jag att vi bara sett början av denna utveckling och förhoppningsvis dröjer det inte länge innan solceller och andra förnybara energikällor är vår enda primära energikälla.

Vad tycker du om solceller och solenergi? Tror du att de kommer att bli vår enda primära energikälla och när kommer detta då ske? Vilka för och nackdelar skulle detta kunna innebära? Lämna gärna dina åsikter i vårt kommentarsfält.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

tjugo + 11 =