ENERGILOTSEN - ALTERNATIV ENERGI

Miljö- och kvalitetsarbete

I nära samarbete med våra kunder och leverantörer arbetar Energilotsen fortlöpande med att finna miljövänliga alternativ inom vår verksamhet som bidrar till att minimera påverkan på miljön.

Energilotsens miljö- och kvalitetsarbete

Baseras på att genom lyhördhet för våra kunders önskemål, skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunskaper och åsikter.

Strävar efter att genom ett bra och nära samarbete säkerställa slutproduktens kvalité.

Ska vara förebyggande där vi arbetar mot en ständig förbättring.