ENERGILOTSEN - ALTERNATIV ENERGI

Tag Archives

2 Articles

”Vindträd” driver utveckling framåt

by admin 0 Comments
”Vindträd” driver utveckling framåt

För några månader sedan planterade man i Paris ut ”vindträd” men dessa träd skiljer sig från andra träd. De är nämligen utrustade med små turbiner istället för blad. Dessa samlar vind istället och trädet producerar el.

Vind- och solkraft är de snabbast växande energiformerna och beroende på var man bor så är kanske vindkraft den intressantare formen av dem. Solen skinner inte varje dag och på vinterhalvåret kanske det bara rör sig om några timmar. Då är vind intressantare.

Traditionellt har vindenergin sökt sig till de kraftigaste vindarna och byggt stora turbiner för att få energi. Det unika med de franska vindträden är att de lyckas göra energi av svagare vindar på ett effektivt sätt. Ner mot 8 km/h jämfört med större turbiner som ofta behöver en vindhastighet upp mot 32 km/h.

Företaget som står bakom vindträdet heter New Wind och de hoppas att det ska bli ett alternativ till solceller. Något som husägare kan sätta upp på sin tomt. Ett vindträd kan i nuläget producera upp till 2 400 kWh per år.

Sedan lanseringen har beställningarna på vindträden börjat komma in och främst är det europeiska företag som har hört av sig hittills. Det är också den gruppen som företaget främst riktar sig mot just nu. Trädet är i nuläget inte avsett för hushållsbruk. Det är stort och dyrt, vilket gör att det kommer att ha svårt att konkurrera med solkraften för mindre hushåll. Det finns däremot inget som säger att det inte kommer att förändras i framtiden. Precis som med solkraftens utvecklingen de senaste åren så kan motsvarande utveckling kanske ske inom vindkraften. Tänk om det kunde bli ett verkligt alternativ till solkraften för alla oss som inte har ett jämnt flöde på soltimmarna. 

Vad tycker och tror du om trädet och vindkraftens framtid? Kommer de komplettera varandra? Lämna gärna en kommentar.

Producenterna av miljövänlig el är hoppfulla trots Trump

by admin 0 Comments
Producenterna av miljövänlig el är hoppfulla trots Trump

Nyligen slopade Donald Trump en mängd regler kring kolproduktionen eftersom han i enlighet med sina vallöften lovade att se till att kolarbetarna skulle kunna arbeta igen. I samband med det visade det sig att den miljövänliga elproduktionen sysselsätter fler människor än kolkraften. Så trots Trumps tillkännagivande så är inte vind- och solkraftsproducenterna särskilt oroliga.

Efter Barack Obamas satsning på miljövänlig produktion så har utvecklingen av förnybar energi kommit igång ordentligt. Det har bland annat skett i form av skattelättnader för olika producenter. Idag finns en mängd solfarmer i sydvästra USA som producerar en stor mängd energi. Produktionen har också haft ett starkt stöd av kongressen liksom en mängd olika delstater.

Då kostnaderna för den rena elen har sjunkit så tror många elproducenter att de kommer att kunna konkurrera med lägre priser än kolproduktionen, om den nu kommer igång igen. Egentligen är frågan om kolet har några ljusa framtidsutsikter  alls, oavsett om Trump är president eller inte. Vem vill egentligen satsa på kol? Vem tror att det är en vettig investering inför framtiden? ”Solen kommer att skina många år till, men hur länge kan man gräva upp kol?” Så uttryckte min elektrikervän det, eftersom utveckligen för elproduktionen ser ungefär likadan ut i Sverige.

Under sin valkampanj försökte Trump tilltala alla de människor som blivit arbetslösa i samband med den minskade kolproduktionen. Dessa tilltalades givetvis av uttalanden som att solenergi är en ”oprövad teknik”. Men samtidigt som kolarbetarna blivit arbetslösa så sysselsattes tusentals andra människor av den nya rena elen och nu har förhoppningsvis övergången till ren energi gått så långt att den är både ostoppbar och konkurrenskraftig. Övergången till ren el har även startat i traditionellt republikanska delstater som Wyoming, Oklahoma och Texas.

Innan 2009 fanns inga solfarmer i USA, idag finns tretton stycken, plus 4 vindkraftverk. 2015 stod förnybara energikällor för 10 procent av den totala amerikanska energikonsumtionen och cirka 13 procent av elproduktionen. Marknadsandelarna lär dessutom fortsätta att stiga de närmsta åren.