ENERGILOTSEN - ALTERNATIV ENERGI

Våra produkter

Biooljor

Enerilotsen erbjuder vegetabiliska, animaliska och i viss mån marina oljor och fetter som alternativ till förbränning av fossila bränslen. I Energilotsens portfölj finns både tjock- och tunnflytande biooljor.

Biodiesel, RME (Rapsmetylester), FAME (Fatty methyl Ester) och Etanol

Biodiesel marknadsförs som fordonsbränsle sedan 1 maj 2007 via Svensk Biodiesel.

Udda Biobränslen

Energilotsen kan erbjuda udda biobränslen för eldning i fastbränslepannor. Annorlunda fastbränslen finns på marknaden. Unika koncept sys då ihop mellan energiköpare och säljare.

Energilotsen söker alltid efter nya och annorlunda produkter eller bioprodukter som kan användas som bioenergi. Energilotsen har många potentiella kunder.

Var vänlig kontakta Energilotsen för mer produktinformation.